EAS toetab INGERi hotelli digitaliseerimist 79 910,37 euro suuruse toetusega

Ettevõtlus- ja Innovatsiooniamet (EAS) on heaks kiitnud 79 910,37 euro suuruse toetuse Osaühing Travel Balt'ile, INGER hotelli operaatorile, hotelli igapäevaste protsesside digitaliseerimiseks. Projekti eesmärk on laiendada olemasoleva tarkvara funktsionaalsust ja võtta kasutusele uus tarkvara toitlustamise ja töötajate tööaja jälgimise jaoks, samuti integreerida erinevaid tarkvaraprogramme ja rakendada automaatne ukselukustussüsteem.

Projekti kogumaksumus on 169 122,42 eurot, millest Osaühing Travel Balt annab omafinantseeringuna vähemalt 89 212,05 eurot. Toetuse andmise aluseks oli ettevõtlus- ja ekspordisektori hindamiskomisjoni hinnang, mis andis projektile koondhindeks 2,80 punkti 4-st.

Projekti rakendamine vähendab oluliselt käsitsi tehtavat tööd ning ajakohastab ja optimeerib hotelli protsesse. Toetus anti Eesti valitsuse määruses "Ettevõtete digipöörde toetuse tingimused ja kord" sätestatud tingimustel ja korras.

Projekti on rahastanud Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest.